Gratis coaching (Verdi 12.000,- per år)

Du vil få mange spennende artikler til ettertanke, refleksjon og inspirasjon, som du kan bruke direkte i din hverdag! Det viktigste målet med nyhetsbrevet, er å skape klarhet og tydelighet for deg i ditt liv, uten at du må oppleve sykdom eller noe alvorlig først for å få denne type klarhet.

Nyhetsbrevet vil motivere deg til 100% tydelighet og klarhet på:

  • din helse og energi
  • kjærlighet, til deg selv og andre
  • bruk av din tid på best mulig måte
  • å bli kjent med og respektere egne følelser
  • dine talenter
  • hvordan du bruker andres erfaring best mulig, og dermed kjøper tid og livsnyttig erfaring

Coach Bent vil inspirere og utfordre deg til allerede nå, å ta 100% ansvar for deg selv, dine valg og ditt liv, og dermed din livskvalitet på alle områder!

Enten velger du det beste hver dag, eller så gir livet deg  automatisk det Bent kaller ”standardpakka”=overlevelse. Livet er det som skjer underveis. Mister du kontakten med tidsperspektivet i livet ditt og følelsene dine, har du faktisk solgt livet ditt uten å vite det! Da lever du på autopilot.

Mange ser først konsekvensen av sine valg og gjør opp status,  på slutten av livet. Bent synes det er for galt å finne ut hva du egentlig ville oppleve, hva du egentlig ville valgt, sagt, gjort når tiden og energien i livet begynner å ta slutt. Derfor vil han med nyhetsbrevet og sine tjenester, holde deg våken og bevisst til å ta de beste valg. Han vil du skal bli venn med alle dine følelser og behandle dem med den største respekt! Bli kjent med dem og la de alle tjene deg best mulig, i stedet for at de jobber mot deg.

Det er ditt liv, og du fortjener alt det beste livet kan gi deg! Nyhetsbrevet mitt og mine tjenester, skal bidra til at du får et best mulig liv, og det så raskt som mulig!

* Angir obligatorisk
Email Marketing Powered by MailChimp